Przypominamy wszystkim ” zapominalskim ” o konieczności  zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym do 20 stycznia ilości posiadanych suk i reproduktorów.
Prosimy również  o to, żeby w trakcie trwania roku, za każdym razem po uzyskaniu przez psa/sukę uprawnień hodowlanych: „Reproduktor”, „Suka hodowlana”,  pamiętać o złożeniu PIT-6 do Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu w rodowodzie.