Uprzejmie informujemy iż od dnia 1-ego grudnia bieżącego roku nastąpiła zmiana numerów rachunku bankowego naszego oddziału.

Od dzisiaj wszystkie wpłaty z tytułu opłat na rzecz oddziału powinny być dokonywane na rachunki podane poniżej:

PLN 28 1020 1013 0000 0002 0390 5973

EUR 18 1020 1013 0000 0502 0390 6393  SWIFT: BPKOPLPW