Pismo Głównego Inspektora Weterynarii w sprawie przemieszczania się zwierząt pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią po dniu 29 marca 2019 roku.