Informujemy, że w roku 2019 składka członkowska wynosi analogicznie jak w roku ubiegłym – 70zł.
Składkę można opłacić gotówką w siedzibie oddziału  lub przelewem bankowym na konto nr: 28 1020 1013 0000 0002 0390 5973
Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy, jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku: hodowla, wystawy, szkolenia i inne imprezy Związku