Regulamin rankingu

Organizatorem Rankingu jest Zarząd Oddziału w Piasecznie Związku Kynologicznego w Polsce.

Celem niniejszego rankingu jest propagacja kynologii i prezentacja osiągnięć psów, zdobytych podczas licznych wystaw zarówno w Polsce jak i zagranicą. Tworząc ten ranking, chcemy docenić członków naszego oddziału i ich zaangażowanie, które przynosi wielki naszemu Oddziałowi.

Udział w rankingu wystawowym jest pełni dobrowolny a przedstawione w nim osiągnięcia będą uwzględniane wyłącznie na podstawie zgłoszeń przesłanych przez formularz dostępny w naszym serwisie internetowym.

Do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu dopuszczone są wyłącznie psy zarejestrowane w Oddziale Piaseczno.

Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen doskonałych, a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących.

Podsumowanie wyników rankingu nastąpi do dnia 31-ego stycznia 2019 roku. Wszystkie zgłoszenia przesłane po tym terminie a dotyczące roku ubiegłego nie będą uwzględniane.

Organizator rankingu zastrzega sobie prawo do zażądania od właściciela psa biorącego udział w rankingu potwierdzenia prawdziwości informacji przesłanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie polegać będzie na przedstawieniu stosownych kart ocen z wystaw, w których pies brał udział. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pies zostanie wykreślony z listy zwierząt, których osiągnięcia są uwzględniane w rankingu.

Ranking wystawowy prowadzony jest w następujących kategoriach:

 1. W podziale na wiek ( klasę wystawową ) czyli: weteran, pies dorosły, młodzież, młodsze szczenię, starsze szczenię
 2. Klasyfikację w grupach FCI
 3. Klasyfikację z podziałem na pozostałe klasy wystawowe ( Pies użytkowy, pies rasy polskiej )

Psy biorące udział w rankingu będą ubiegać się o następujące tytuły:

 1. Najlepszy pies rankingu wystawowego Oddziału Piaseczno za rok 2018
 2. Najlepszy pies Grupy I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X
 3. Najlepszy Junior
 4. Najlepsze starsze szczenię
 5. Najlepsze młodsze szczenię
 6. Najlepszy weteran
 7. Najlepszy pies użytkowy
 8. Najlepszy pies rasy polskiej

Rozstrzygnięcie wyników i podanie ich do wiadomości nastąpi do dnia 31-ego stycznia 2019 roku.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, której termin zostanie dokładnie podany na około 30 dni wcześniej i każdy z laureatów rankingu zostanie o tym powiadomiony w sposób pisemny.

Sposób liczenia punktów do rankingu jest przedstawiony w naszym serwisie internetowym.