Zarząd Oddziału w Piasecznie uprzejmie informuje, że od września br. przeglądy
hodowlane będą się odbywały w drugi i czwarty czwartek miesiąca. Do przeglądu musi być
zgłoszonych minimum 10 psów/suk, aby doszedł on do skutku w danym terminie.
W przypadku mniejszej ilości zgłoszonych psów/suk, zgłoszonych w pierwszym
terminie przegląd odbywa się w drugim terminie.
Zgłoszenia na przegląd przyjmujemy wyłącznie drogą email na adres:
piaseczno@zkwp.pl lub biuro.zkwppiaseczno@gmail.com
Opłaty w przypadku ras polskich w wysokości 290 zł oraz dla pozostałych ras w wysokości
580 zł prosimy wnosić na nasze konto No: 28 1020 1013 0000 0002 0390 5973 lub w dniu przeglądu w
kasie Oddziału.
PS. Najbliższy termin przeglądu hodowlanego – 10 września 2020 r.