Zarząd Oddziału w Piasecznie informuje, że zgłoszenia do przeglądów hodowlanych dla psów po ukończeniu  15 miesiąca życia oraz suk po ukończeniu 15 miesiąca życia, przyjmowane są za pośrednictwem emaili: piaseczno@zkwp.pl oraz biuro.zkwppiaseczno@gmail.com.

W zgłoszeniu powinno być podane nazwisko właściciela psa lub suki oraz jakiego psa lub suki dotyczy przegląd hodowlany. Do zgłoszenia powinien być dołączony dowód wpłaty na kwotę 580 PLN a w przypadku ras polskich  290 PLN.
Osoby z poza Oddziału w Piasecznie chcące dokonać przeglądu w naszym Oddziale powinny uzyskać zgodę Oddziału macierzystego na dokonanie przeglądu w naszym Oddziale.