Zarząd Oddziału w Piasecznie informuje, że najbliższy przegląd hodowlany odbędzie się 14 grudnia br.
Sędzią przeprowadzającym przegląd będzie Pani Elżbieta Chwalibóg – sędzia wszystkich grup FCI.
Zgłoszenia prosimy przesłać drogą mailową.