Oddział w Piasecznie informuje, że najbliższy przegląd hodowlany dla wszystkich ras
psów odbędzie się w czwartek 29 września 2022 roku,

na terenie siedziby Oddziału przy Alei Brzóz 22 w Piasecznie-Zalesie Dolne.

W przeglądzie mogą wziąć udział psy i suki po ukończeniu 15 miesięcy.
Przegląd będzie prowadzony przez Pana Tomasza Borkowskiego – Sędziego
Międzynarodowego wszystkich ras FCI.

Zgłoszenia na przegląd przyjmujemy wyłącznie drogą email na poniższe adresy email:
piaseczno@zkwp.pl oraz biuro.zkwppiaseczno@gmail.com.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 26 września 2022 roku

Aby przegląd doszedł do skutku, musi być zgłoszonych minimum 10 psów.

Godzina przeglądu dla poszczególnych zgłoszonych do przeglądu psów i suk zostanie
podana właścicielom w drodze kontaktu telefonicznego.

Koszt przeglądu dla ras polskich wynosi 290 zł, dla pozostałych ras 580 zł

Opłatę za przegląd należy uiścić na konto Oddziału w Banku PKO BP
28 1020 1013 0000 0002 0390 5973

Dodatkowym warunkiem przyjęcia na przegląd jest opłacona składka członkowska za
2022 rok.