Oddział w Piasecznie informuje, że najbliższy przegląd hodowlany dla wszystkich ras psów odbędzie się

w czwartek 10 marca 2022 roku.

W przeglądzie mogą wziąć udział psy i suki po ukończeniu 15 miesięcy.
Przegląd będzie prowadzony przez Panią Elżbietę Chwalibóg – Sędziego Międzynarodowego wszystkich ras FCI.

Zgłoszenia na przegląd przyjmujemy wyłącznie drogą email na poniższe adresy
email: piaseczno@zkwp.pl oraz biuro.zkwppiaseczno@gmail.com.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 7 marca 2022 roku.

Aby przegląd doszedł do skutku, musi być zgłoszonych minimum 10 psów.

Godzina przeglądu dla poszczególnych zgłoszonych do przeglądu psów i suk zostanie podana właścicielom w drodze kontaktu telefonicznego.

Koszt przeglądu dla ras polskich wynosi 290 zł, dla pozostałych ras 580 zł

Opłatę za przegląd należy uiścić na konto Oddziału w Banku PKO BP 28 1020 1013 0000 0002 0390 5973

Dodatkowym warunkiem przyjęcia na przegląd jest opłacona składka członkowska za rok 2022.