Oddział w Piasecznie informuje, że najbliższy przegląd hodowlany dla wszystkich ras psów odbędzie się 23 stycznia 2021 roku. W przeglądzie mogą wziąć udział psy i suki po ukończeniu 15 miesięcy. 
Przegląd będzie prowadzony przez Panią Elżbietę Chwalibóg – Sędziego Międzynarodowego wszystkich ras FCI.
Zgłoszenia na przegląd przyjmujemy wyłącznie drogą email na poniższe adresy email: piaseczno@zkwp.pl oraz biuro.zkwppiaseczno@gmail.com.
Aby przegląd doszedł do skutku, musi być zgłoszonych minimum 10 psów.
Godzina przeglądu dla poszczególnych zgłoszonych do przeglądu psów i suk zostanie podana właścicielom w drodze kontaktu telefonicznego.
Koszt przeglądu dla ras polskich wynosi 290 zł, dla pozostałych ras 580 zł
Opłatę  za przegląd należy uiścić na konto Oddziału w Banku PKO BP
28 1020 1013 0000 0002 0390 5973 
Dodatkowym warunkiem przyjęcia na przegląd jest opłacona składka członkowska za 2021 rok