Szanowni Państwo, Zarząd Odziału ZKwP w Piasecznie zadecydował o uruchomieniu biura oddziału od dn. 2 czerwca 2020 roku.

W związku z trwającą wciąż sytuacją epidemiczną, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia wszystkich członków wprowadzone zostały zasady towarzyszące wizycie w naszym biurze.

1.       Każda osoba odwiedzająca ZKwP oddział w Piasecznie czyni to na własną odpowiedzialność.

2.       Zarząd ZKwP O/Piaseczno oraz pracownicy biura nie biorą odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia wirusem COVID-19.

3.       Osoby, które miały kontakt z innymi, przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji, zrezygnują z wizyty w biurze naszego oddziału.

4.       Odwiedzający biuro mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników biura jak i innych osób przebywających na terenie placówki.

5.       Należy do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt z pracownikami biura. W związku z tym zaleca się załatwianie spraw drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

6.       Każdy odwiedzający biuro jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny zgodnie z właściwymi rozporządzeniami i wytycznymi MZ i GIS, do noszenia maseczek i rękawiczek, korzystania z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się w wejściu.