Opłaty

Opłaty można dokonać gotówką w siedzibie oddziału
lub przelewem na konto oddziału:

Konto Bankowe: Bank PKO BP
PLN 28 1020 1013 0000 0002 0390 5973
EUR 18 1020 1013 0000 0502 0390 6393
SWIFT: BPKOPLPW

Rodzaj opłaty

Kwota

składka członkowska na rok 2022 70zł
wpisowe 50zł
przegląd hodowlany ras polskich 290zł
rejestracja psa 30zł
wyrejstrowanie psa z PKR z potwierdzeniem nowego właściciela 30zł
rodowód krajowy 60zł
wymiana rodowodu eksportowego z powodu nowego Chipa 60 zł
nostryfikacja, wpis do Księgi Wstępnej 60zł
duplikat rodowodu krajowego, KW 30zł
wymiana rodowodu krajowego z powodu nowego Chipa 30zł
wymiana rodowodu krajowego z powodu zmiany właściciela 30zł
nowy wydruk rodowodu, KW 30zł
wymiana rodowodu (zmiana przynależności do odmiany rasowej) 30zł
wymiana rodowodu krajowego na eksportowy 60zł
rodowód eksportowy  trybie ekspresowym 300zł
rodowód eksportowy 120zł
duplikat rodowodu eksportowego, KW 60zł
wymiana rodowodu eksportowego z powodu zmiany właściciela 60zł
wymiana rodowodu eksportowego z powodu zmiany właściciela z potwierdzeniem rejestracji 30zł
nowy wydruk rodowodu eksportowego, KW (uszkodzenie, korekta danych w metryce) 60zł
wymiana rodowodu eksportowego (zmiana przynależności do odmiany rasowej) 60zł
nostryfikacja rodowodu zagranicznego w trybie ekspresowym 150zł
przydomek hodowlany (rejestracja nowego przydomka w ZG i FCI) 120zł
przydomek hodowlany (rejestracja starego przydomka w FCI) 60zł
duplikat przydomka hodowlanego 60zł
zmiany w obrębie przydomka hodowlanego 120zł
potwierdzenie badania w kierunku dysplazji (HD/ED) 30zł
karta krycia 30zł
karta miotu 30zł
metryka 30zł
przegląd miotu 30zł
dojazd na przegląd miotu w hodowli pokrywa hodowca (opłata za 1 km licząc od siedziby oddziału do miejsca hodowli) 0,70gr
testy psychiczne z wyłączeniem owczarków niemieckich 120zł
przegląd hodowlany owczarków niemieckich, egzamin IPO,BH,PT. testy psychiczne

Egzamin FH

Egzamin IGP (IPO1,2,3)

Egzamin IBH3

Egzamin PT 1,2,3

160zł

150zł

250zł

120zł

120 zł

Certyfikat użytkowości (opłata na rzecz ZG) 50zł
egzamin asystencki 150zł
egzamin sędziowski teoretyczny i praktyczny po 150zł
przegląd kwalifikacyjny 1500zł
przegląd hodowlany

wydruk tytułu Championa Polski i Młodzieżowego Championa Polski

  580zł

60zł

wysyłka dokumentów 10zł