Opłaty

Opłaty można dokonać gotówką w siedzibie oddziału lub przelewem na konto oddziału:
Konto Bankowe: Bank PKO BP

PLN 28 1020 1013 0000 0002 0390 5973

EUR 18 1020 1013 0000 0502 0390 6393  SWIFT: BPKOPLPW

Rodzaj opłaty

 

Kwota

 

składka członkowska na rok 2019
70zł
wpisowe
50zł
rejestracja psa
30zł
rodowód krajowy
60zł
nostryfikacja, wpis do Księgi Wstępnej
60zł
duplikat rodowodu krajowego, KW
30zł
wymiana rodowodu krajowego z powodu zmiany właściciela
30zł
nowy wydruk rodowodu, KW (uszkodzenie, korekta danych w metryce)
30zł
wymiana rodowodu (zmiana przynależności do odmiany rasowej)
30zł
rodowód krajowy w trybie ekspresowym
300zł
rodowód eksportowy
120zł
duplikat rodowodu eksportowego, KW
60zł
wymiana rodowodu eksportowego z powodu zmiany właściciela
60zł
wymiana rodowodu eksportowego z powodu zmiany właściciela z potwierdzeniem rejestracji
30zł
nowy wydruk rodowodu eksportowego, KW (uszkodzenie, korekta danych w metryce)
60zł
wymiana rodowodu eksportowego (zmiana przynależności do odmiany rasowej)
60zł
rodowód eksportowy w trybie ekspresowym
300zł
nostryfikacja rodowodu zagranicznego w trybie ekspresowym
150zł
przydomek hodowlany (rejestracja nowego przydomka w ZG i FCI)
120zł
przydomek hodowlany (rejestracja starego przydomka w FCI)
60zł
duplikat przydomka hodowlanego
60zł
zmiany w obrębie przydomka hodowlanego
120zł
potwierdzenie badania w kierunku dysplazji (HD/ED)
30zł
karta krycia
30zł
karta miotu
25zł
metryka
30zł
przegląd miotu
15zł
dojazd na przegląd miotu w hodowli pokrywa hodowca (opłata za 1 km licząc od siedziby oddziału do miejsca hodowli)
0,70gr
testy psychiczne
80zł
przegląd hodowlany owczarków niemieckich i testy
100zł
Certyfikat użytkowości (opłata na rzecz ZG)
50zł
egzamin asystencki
70zł
egzamin sędziowski teoretyczny i praktyczny po
150zł
przegląd kwalifikacyjny
1000zł