W dniu 01.03.2019 r. wszedł w życie nowy Regulamin Hodowli Psów Rasowych.
Tym samym unieważniony zostaje Regulamin uchwalony 01.04.2006 r. wraz z późniejszymi zmianami.