Kochani, zapraszamy Was wszystkich do wspólnej zabawy, polegającej, zgodnie z mottem naszej wystawy ” Cztery łapy na jesień”, na odgadnięciu na powyższym zdjęciu co to za rasy psów zostały ukryte pod ponumerowanymi obrazkami. Dla utrudnienia konkursu, fotografowane psy są w różnym wieku i różnych pozach. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które zgłosiły się na naszą V Krajową Wystawę Psów Rasowych. W celu dołączenia do konkursu należy wypełnić poniższy formularz wpisując rasę pod odpowiedni numer i zatwierdzić go przyciskiem wyślij. Formularz należy wypełnić w całości. W przypadku kiedy nie rozpoznajecie Państwo rasy psa wystarczy wpisać słowo: nie wiem.Do wygrania karma dla psów. Nagrody zostaną przyznane pierwszym czterem osobom, które wysłały zgłoszenia z największą ilością prawidłowych odpowiedzi konkursowych. Z zastrzeżeniem że będą to po dwie osoby biorące udział w V Krajowej Wystawie Psów Rasowych zarówno w sobotę jak i w niedzielę.

W przypadku takiej samej ilości prawidłowych odpowiedzi o wynikach konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

Pamiętajcie że klikając przycisk „wyślij” wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

REGULAMIN KONKURSU Cztery Łapy na jesień

I ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Związek Kynologiczny w Polsce oddział Piaseczno, zwany dalej „Organizatorem”.

II CEL KONKURSU

1. Kształtowanie wiedzy kynologicznej.

2. Wzmacnianie korzystnych relacji z otoczeniem.

3. Promocja działań na rzecz zwierząt.

III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs odbywa się w dniach 13.10.2019 – 20.10.2019

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczestników V Krajowej Wystawy Psów Rasowych

3. Każdy uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

4. Zgłoszenie odbywa się za pomocą formularza wypełnionego na stronie internetowej Organizatora.

IV TERMIN I MIEJSCE PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU

Zgłoszenie do konkursu przyjmowane będą wyłącznie do dnia 20.10.2019 do godziny 20.00. Wszelkie zgłoszenia przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 20 pażdziernika po godzinie 22.00.

2. Nagrody w postaci karmy dla psów zostaną przyznane pierwszym czterem osobom, które wysłały zgłoszenia z największą ilością prawidłowych odpowiedzi konkursowych. Z zastrzeżeniem że będą to po dwie osoby biorące udział w V Krajowej Wystawie Psów Rasowych zarówno w sobotę jak i w niedzielę.

3. W przypadku takiej samej ilości prawidłowych odpowiedzi o wynikach konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas V Krajowej Wystawy Psów Rasowych w dniach 26-27 października 2019. Sposób przekazania nagród zostanie indywidualnie ustalony ze zwycięzcami.