Ranking Wystawowy Oddziału ZKwP Piaseczno

Uprzejmie informujemy, iż zgłoszenia do rankingu za rok 2019 przyjmujemy do dnia 31-01-2020.

Po tym okresie rozpoczniemy proces weryfikacji zgłoszeń.

Ostateczne wyniki Rankingu Oddziału zostaną ogłoszone podczas trwania

VI Krajowej Wystawy Psów Rasowych Oddziału Piaseczno.